سازنده روسی

Home  •  فن های صنعتی  •  تجهیزات گرمایش و سرمایش هوا  •  دستگاه های تبادل حرارتی

دستگاه های تبادل حرارتی

string(1) "8" string(1) "6"

شرح

 انتقال دهنده های حرارتی می توانند با آب یا بخار کارکنند.که با پره های آلومینیومی نورد مارپیچی دو فلزی از عناصر آزاد کننده حرارت برای گرمایش هوا در سیستم های تهویه، گرمایش هوا و تهویه مطبوع طراحی شده است. بخاری ها برای کار در مناطق با آب و هوای معتدل طراحی شده اند.

رسانای گرما برای آبگرمکن ها، آب با حداکثر دمای 150 درجه سانتی گراد و فشار ایجاد شده توسط پمپ های موجود در سیستم، حداکثر 1.2 مگاپاسکال است.

رسانای گرما برای انتقال دهنده های حرارتی بخار، از جمله بخار خشک اشباع یا فوق گرم با حداکثر دمای 150 درجه سانتی گراد و فشار ایجاد شده توسط پمپ های موجود در سیستم، حداکثر 1.2 مگاپاسکال است.


دستگاه و اصل عملکرد انتقال دهنده های  حرارتی(Heat Exchangers)

  انتقال دهنده های حرارتی یا همانHeat

 Exchangersاز عناصر آزاد کننده گرما، صفحات لوله، پوشش ها و سپرهای جانبی قابل جابجایی تشکیل شده است.

برای نصب و بستن آنها در حین نصب، سوراخ های بیضی شکل 15*11 در طرفین ورق های لوله و حفاظ های متحرک در نظر گرفته شده است.

ابعاد اتصال کلیه بخاری ها با یک گام 125 میلی متری امکان مونتاژ بخاری ها در ارتفاع و طول و مونتاژ تاسیسات بخاری با ظرفیت هوای حداکثر 500000 متر مکعب در ساعت را فراهم می کند.

المنت آزاد کننده حرارت از یک لوله فولادی 16x1.5 mm  و پره های نورد آلومینیومی با قطر 39mm ساخته شده است. فاصله بین دنده ها 3 میلی متر است.

بسته به تعداد عبور مایع خنک کننده، پوشش های جانبی با پارتیشن ها جوش داده می شود.

به منظور به حداقل رساندن عیوب، قبل از حمل، هر بخاری هوای تولید شده توسط کارخانه»   متالیست  «تحت کنترل کیفی قرار می گیرد.

یعنی بخاری هوا از نظر استحکام و سفتی تحت آزمایش هیدرولیک به مدت 2 دقیقه تحت فشار قرار می گیرد و پس از آن ابعاد کلی و اتصال آن بررسی می شود، کنترل درزهای جوشکاری، از لحاظ ظاهری و کامل بودن آن بررسی می شود.


Finned Tube – المنت انتقال دهنده حرارت

طراحی شده برای دفع گرما از مایع خنک کننده به محیط.

المنت آزاد کننده حرارت از یک لوله فولادی با قطر 16 میلی متر و پره های نورد آلومینیومی با قطر بیرونی 39 میلی متر با فاصله بین پره ها 3.0 میلی متر ساخته شده است.

totop